Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Helemaal Huid BV kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Helemaal Huid, en/of omdat u deze zelf bij het versturen van een e-mail, WhatsApp of SMS-bericht aan Helemaal Huid BV verstrekt.

Helemaal Huid BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw geboortedatum
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens.

Waarom heeft Helemaal Huid BV deze gegevens nodig?

Helemaal Huid BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk (per e-mail, SMS, WhatsApp en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Helemaal Huid BV uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische en cosmetische dienstverlening.

Hoe lang Helemaal Huid BV gegevens bewaart

Helemaal Huid BV bewaart uw persoons- en medische gegevens. Bij beëindiging van uw behandeltraject wordt uw dossier gesloten. Uw dossier kan, indien nodig, te allen tijden weer worden heropend. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht om uw dossier 15 jaar te bewaren. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen behandelovereenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Helemaal Huid BV verstrekt uw persoons- en medische gegevens uitsluitend aan derden na uw toestemming en indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Helemaal Huid BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website: https://helemaalhuid.nl
Helemaal Huid BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Google Analytics

Helemaal Huid BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe online bezoekers de website gebruiken en hoe effectief bijv. Adwords-advertenties van Helemaal Huid BV bij Google zoekresultaten scoren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Helemaal Huid BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Helemaal Huid BV heeft hier geen invloed op. Helemaal Huid BV heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@helemaalhuid.nl. Helemaal Huid BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Helemaal Huid BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Helemaal Huid BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Helemaal Huid BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@helemaalhuid.nl.

Onderstaand de contactgegevens van Helemaal Huid BV

Postadres: Jaap Speyerstraat 2, 1087 MK Amsterdam

Vestiging Amsterdam: Jaap Speyerstraat 2, 1087 MK Amsterdam | 020 737 1423

Vestiging Soest: Soesterbergsestraat 61-2, 3768 EB Soest | 035 523 3420

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 59609346

E-mailadres: info@helemaalhuid.nl