Klachtenprocedure

Helemaal Huid hecht grote waarde aan het bieden van een hoge kwaliteit van zorg.  Onze huidtherapeuten doen er alles aan om zorg te bieden die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht is. Paramedici, waaronder ook de huidtherapeut valt, zijn verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Helemaal Huid is aangesloten bij de NVH (Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten) en hierdoor automatisch aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie bij Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Onze huidtherapeuten zijn op persoonlijke titel geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dat betekent dat zij voldoen aan de bij- en nascholingsverplichtingen die voor opname in dit register vereist zijn.

Bespreekbaar maken bij de behandelend huidtherapeut

De eerste stap is dat u het probleem aankaart bij de behandelend huidtherapeut. Maak hiervoor een aparte afspraak te maken, zodat we de tijd kunnen nemen om de klacht te bespreken en om tot een eventuele oplossing te komen. Bent u van mening dat wij uw klacht niet naar behoren hebben opgelost of geeft u de voorkeur aan een bemiddelingsgesprek? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze beroepsvereniging NVH.

Klachtenprocedure via klachten- en geschillenregeling Paramedici

Het kan zijn de vorige stap niet tot een bevredigende oplossing leidt. In dat geval kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Op de website van het Klachtenloket Paramedici treft u een formulier en nadere uitleg aan om uw klacht in te kunnen dienen.